Загальні
24-е трав. 2023

Психологія чоловіків і жінок , в чому різниця?

24-е трав. 2023
Загальні

Взаєморозуміння між чоловіками та жінками є процесом, який залежить від багатьох факторів. Один із найважливіших факторів - це уявлення про гендерні ролі, які можуть перешкоджати взаєморозумінню, якщо є стереотипними. Наприклад, стереотип “чоловіки повинні бути сильними та не проявляти емоції” - може призвести до того, що чоловіки не проявлятимуть свої емоції, бо вважатимуть, що це не по чоловічому, а жінки не розумітимуть, чому той “розхнюпився”.

 

Тому, щоб зрозуміти одне одного краще, важливо розуміти, що кожна людина унікальна, і вона може мати свої унікальні потреби та вимоги. Тож в цій статті розглянемо детальніше які стереотипи існують, як вони впливають на нас з психологічної точки зору і проговоримо, що з ними робити.Психотипи жінок. Психотипи чоловіків. 

Психотип - це визначення особистості на основі психологічних характеристик, таких як темперамент, характер, здібності, нахили, інтереси, рівень інтелекту тощо.

 

Зараз більшість науковців вважає, що різниці в психотипах між чоловіками та жінками не є настільки значущими, щоб говорити про різні психотипи. По результатам досліджень і чоловіків, і жінок - відмінності не пов'язані з жодним психотипом в конкретному вигляді, а лише з нахилами до певних рис характеру, які можуть зустрічатися в різних психотипах як чоловіків, так і жінок. Тож, в цілому можна стверджувати, що розрізнення на психотипи за статтю не є науково обґрунтованою класифікацією.

 

Існує кілька класифікацій психотипів, але якщо говорити про науково доказані, то найбільш відомою і прийнятою є класифікація Карла Юнга, яка має досить довгу історію та базується на його дослідженнях архетипів та колективного безсвідомого. Юнг виділив чотири психологічні функції: мислення, почуття, інтуїція та сприйняття, кожну з яких поділив на два полюси:

 

 • Екстраверсія - інтроверсія (орієнтація на зовнішній світ). Раціональність - ірраціональність (організація життя).
 • Відчуття-інтуїція (сприйняття інформації).Мислення - почуття (процес прийняття рішень).

 

Таким чином, К. Юнг виділив 8 психотипів, що відображають різні способи функціонування психіки:

 

 1. Екстраверт-сенсорик: практична, зорієнтована на деталі, реалістична та орієнтована на зовнішній світ особистість.
 2. Екстраверт-інтуїтив: інтуїтивна, творча та орієнтована на ідеї, може бути невпевненою в реалізмі людино.
 3. Екстраверт-раціонал: логічна, зорієнтована на планування та організацію, раціональна та пристосована до зовнішніх обставин людина.
 4. Екстраверт-чуттєвий: енергійна особистість, зорієнтована на людей та емоції, може бути невпевненою в плануванні та організації.
 5. Інтроверт-сенсорик: реалістична, зорієнтована на деталі, практична та орієнтована на внутрішній світ людина.
 6. Інтроверт-інтуїтив: творча особистість, інтуїтивна та орієнтована на ідеї, може бути невпевненою в практичному застосуванні своїх ідей.
 7. Інтроверт-раціонал: логічна, орієнтована на аналіз та критику, раціональна людина, що орієнтована на внутрішні обставини.
 8. Інтроверт-чуттєвий: особистість орієнтована на внутрішній світ та емоції, може бути творчою та мистецьки обдаровано., а також мати глибокі інсайти щодо людської природи та життя в цілому.

 

Враховуючи всі 8 типів, можна зробити висновок, що кожна людина унікальна та має свій власний стиль мислення та підходу до життя. Класифікація психотипів допомагає краще зрозуміти себе та інших, сприяє більш ефективному спілкуванню та досягненню спільних цілей. Однак слід пам'ятати, що це лише модель, а не закон, тому можна відхилятися від типу в залежності від конкретної ситуації, життєвого досвіду та інших факторів.Чи завжди чоловік хоче бути головним? Чи завжди жінка хоче бути берегиною домашнього вогнища?

Звісно ні. Цей стереотип підтримувався соціальними нормами, які закріплювали статеві ролі та очікування щодо поведінки чоловіків та жінок. Однак, у сучасному світі цей стереотип є шкідливим, оскільки обмежує можливості людей та перешкоджає їх розвитку. 

 

Наприклад, чоловіки, які не відповідають стереотипу голови родини, можуть відчувати неприємний тиск і незадоволеність своєю роллю в сім'ї. Жінки, які не прагнуть бути берегинями домашнього вогнища, можуть відчувати стигматизацію та дискримінацію у суспільстві.

 

Деякі чоловіки можуть бути більш емоційно чутливими та емоційно залежними від своїх партнерок. Вони можуть шукати розуміння, підтримку та допомогу, і це абсолютно нормально. Аналогічно, деякі жінки можуть бути дуже амбітними та успішними в професійній сфері, і не хочуть обмежувати себе роллю домогосподарки.

 

Цей стереотип може призводити до дискримінації на роботі, де жінок можуть сприймати як менш компетентних та менш здатних до лідерства, а чоловіків - як менш здатних до виконання робіт, які вимагають емоційної чутливості та міжособистісної комунікації.

 

 

Чоловік – мисливець. Жінка – домогосподарка.

Цей стереотип виник з відомого дослідження американських антропологів, які вивчали ролі статей в давній культурі. Зокрема, дослідження показало, що у давніх народів була розподілена роль між чоловіками і жінками. Чоловіки займалися полюванням і забезпеченням родини їжею, а жінки відповідали за догляд за дітьми та домашніми обов'язками.

 

Проте, сучасне суспільство не можна порівнювати з давнім, і цей стереотип може бути шкідливим. Він передбачає, що чоловіки повинні бути сильними, незалежними та емоційно стриманими, а жінки - м'якими, уступливими та зосередженими на домашньому житті. Цей стереотип може призводити до дискримінації та нерівності між статями, а також до відчуття несумісності між індивідуальними прагненнями та соціальними очікуваннями.

 

Наприклад, у сучасному світі все більше чоловіків взаємодіють з дітьми та беруть на себе більш активну роль в догляді за ними. Також все більше жінок досягають успіху в кар'єрі та займають високі посади. Використання цього стереотипу може спричинити погіршення самопочуття та дискомфорту для чоловіків та жінок, які не відповідають цим стереотипам.

 

Час визнати, що стать не визначає можливостей і ролі у суспільстві. Кожна людина має право обирати свій шлях та прагнення, які відповідають її індивідуальній сутності. 

 

 

Чи вміють чоловіки читати думки? Чи вміють жінки читати думки?

Ні чоловіки, ні жінки не можуть читати думки одне одного. Цей стереотип є надзвичайно шкідливим, оскільки він призводить до нерозуміння та неправильної комунікації між статями.

 

Стереотип про “читати думки іншого” базується на припущенні, що жінки не можуть відкрито висловлювати свої потреби та бажання, а замість цього вони натякають на них. Це може призвести до того, що чоловіки не розуміють, що саме потрібно жінкам, і не можуть задовольнити їхні потреби. Крім того, цей стереотип може спричинити конфлікти у стосунках, оскільки жінки можуть почуватися незрозумілими та незадоволеними, а чоловіки - збентеженими та зневаженими.

 

Сюди ж можна віднести  "жіноче ні - це так" що грунтується на підозрілому припущенні, що жінки ніколи не кажуть те, що насправді думають, а замість цього вони використовують слова, які потрібні для того, щоб зберегти гармонію і зручність у стосунках з чоловіками. Цей стереотип може призвести до того, що чоловіки не сприймають серйозно думки та погляди жінок, а замість цього вважають, що вони знають краще.

Замість того, щоб припускати, що чоловіки або жінки знають, що думає інша стать, краще відкрито спілкуватися та виразити свої думки та почуття. Це допоможе зменшити ризик непорозумінь та конфліктів у взаєминах між статями.

 

 

Слабкість жінок та чоловічі слабкості

Стереотип "жіночі слабкості" має наслідки як для жінок, так і для чоловіків:

Для жінок, цей стереотип може викликати почуття непевності в своїх силах і може стати перешкодою на шляху до досягнення успіху в кар'єрі, участі у політичному житті та інших сферах, де переважає чоловіча присутність. Жінки можуть почуватись менш цінними та менш компетентними, іноді це може призвести до самообмеження у досягненні своїх цілей та розвитку.

 

Для чоловіків, стереотип "жіночі слабкості" може стати перешкодою у створенні здорових відносин з жінками. Якщо чоловік вірить у цей стереотип, то він може сприймати жінок як слабких і беззахисних, що потребують захисту. Це може призвести до створення стереотипів про роль чоловіка як захисника та підтримки жінки, що може призвести до несправедливого розподілу обов'язків у сім'ї та інших відносинах. Крім того, чоловіки можуть почуватись менш впевненими у своїх емоціях та можуть уникати відкритого висловлення їх через страх, що це може бути сприйнято як прояв "жіночої слабкості".

 

Важливо зрозуміти, що у кожної людини є свої власні потреби та слабкості, незалежно від її статі. Розуміння цього може допомогти побудувати більш рівні відносини між чоловіками та жінками.Чоловічі страхи. Жіночі страхи.

Прелічимо декілька з поширених страхів:

Страх перед першим побаченням.

Страх перед неуспіхом.

Страх перед критикою

Страх перед відмовою

 

Чи можемо ми сказати, що якийсь з них належить чоловікам чи жінкам?  Але можуть існувати певні страхи, які є більш поширеними серед певної статі через гендерні стереотипи та соціальні норми, наприклад:

 

 • Чоловіки можуть відчувати страх перед вибором кар'єри, що не відповідає стереотипній маскулінній.
  Жінки можуть відчувати страх перед вибором кар'єри, що не відповідає стереотипній фемінній ролі.
 • Жінки можуть мати страх ставлячи кар’єру вище батьківства.
  Чоловіки можуть мати страх, ставлячи батьківство вище кар’єри.
 • Чоловіки бояться осуду суспільства, якщо жінка заробляє більше.
  Жінка теж боїться осуду суспільства, якщо заробляє більше.
 • Жінки можуть відчувати страх перед відмовою у стосунках через стереотип про роль жінки як підлеглої.
  Чоловіки можуть відчувати страх перед проявом емоційної вразливості через стереотип маскулінної твердості.
 • Чоловіки можуть боятися бути домогосподарями або здійснювати традиційно жіночі ролі, такі як приготування їжі, через стереотип маскулінної ролі як головного в  сім'ї.Жінки можуть боятися проявляти амбіції в особистих відносинах через стереотип про роль жінки як підлеглої в стосунках.

 

Сюди ж стереотип “Як розпізнати альфонса. Як розпізнати утриманку.” Якщо ви маєте на увазі особливості поведінки або ситуації, коли люди використовують один одного для своїх вигод - то це поведінка, яка може спостерігатися у будь-якої статі та не пов'язана з гендерними стереотипами. 

 

Стереотипи обмежують наші можливості. Уявіть скільки дискомфорту щоденно вони приносять у наше життя, а найголовніше - заважають розвиватись і бути собою.

 

 

Особистий простір жінки та чоловіка

Здавалось би, що може бути стереотипного в особистому просторі?

Наприклад, чоловік, який вибирає більш фемінну  зачіску і одяг, може стикнутися з осудом і стереотипами про те, що чоловіки повинні виглядати більш маскулінно. Те ж саме може статися з жінкою, яка вибирає більш маскулінний стиль одягу або зачіску, і стикається зі стереотипами про те, що жінки повинні виглядати більш фемінно.

 

Також, існує стереотип, що жінки повинні витрачати більше часу та зусиль на зовнішній вигляд, ніж чоловіки. Це може призводити до тиску на жінок з боку суспільства, щоб вони відповідали певним стандартам краси, та витрачали значну кількість часу, грошей та зусиль на догляд за собою. Водночас, чоловіки можуть стикатися зі стереотипами про те, що вони не повинні звертати увагу на свій зовнішній вигляд, тому засоби догляду за шкірою, волоссям, та одяг можуть бути вважатися "ненормальними" для чоловіків.

 

На офіційному рівні, наприклад, у політиці чи бізнесі, є різні вимоги щодо зовнішнього вигляду чоловіків та жінок. Зазвичай для чоловіків передбачається більш стандартизований вигляд: вони повинні бути вдягнені в костюм, сорочку і краватку, закрите взуття. Для жінок же вимоги більш різноманітні, але за часто вони засновані на тому, що жінки повинні виглядати "жіночно" і "привабливо". Це може включати носіння спідниць, підборів, макіяжу та інших деталей зовнішнього вигляду, які не є обов'язковими для чоловіків.

 

Ці вимоги до зовнішнього вигляду можуть бути дискримінаційними для тих, хто не відповідає стереотипним ідеалам. Наприклад, жінки, які віддають перевагу більш комфортному одягу, можуть бути засуджені як "неналежно вдягнені" або навіть не сприйматися серйозно в роботі. Чоловіки, які не відповідають стандартному образу "успішного" бізнесмена, можуть також стикатися з негативними наслідками у вигляді меншої поваги та не серйозного ставлення.Стереотипи можуть створювати неправильні очікування щодо того, як мають поводитися люди в певних ситуаціях. Отже, важливо відмовитися від попередніх уявлень і припущень про те, як мають поводитися чоловіки та жінки в суспільстві. Замість цього, потрібно визнати, що люди можуть мати різні інтереси та потреби, і вони мають право на своє власне життя. Корисно помічати позитивні приклади різних ролей, бути відкритими до інших та готовими вислухати їхній погляд на справи, збагачуючи свій власний досвід і комунікацію.

Час розібратися в собі

Перевірені психотерапевти • З будь-якої точки світу • Анонімно • від 400 грн

Підібрати психолога