Загальні
1-е берез. 2023

Межовий розлад особистості (МРО): симптоми, діагностика, лікування

1-е берез. 2023
Загальні

Межовий розлад особистості (МРО) - це розлад, який характеризується нестабільністю настрою, емоційною лабільністю та проблемами у відносинах з іншими людьми. Цей розлад може виникнути у результаті дитячих травм або незадоволеності відносинами з батьками та іншими дорослими у дитинстві.


Симптоми та діагностика МРО

Симптоми МРО можуть включати нестабільність зміну настрою, емоційну лабільність, почуття порожнечі, низьку самооцінку, проблеми у відносинах з іншими людьми, неадекватну реакцію на стрес та інші події. Ці симптоми можуть виявлятися у вигляді:


- швидких змін настрою


- зневаги до людей, бажання уникати безпосередньої міжособистісної взаємодії

- ризиковій поведінці

- збільшення або зменшення апетиту та сну

- депресивних та тривожних симптомів


Діагностика межового розладу особистості вимагає підходу від спеціалістів у психіатрії та психології. Діагноз може бути зроблений на основі досвіду пацієнта зі симптомами та історії життя. Лікування може включати психотерапію та ліки, які допомагають знизити симптоми та збільшити якість життя.

 

 

МРО у відносинах

Одним з основних симптомів МРО є проблеми у відносинах. Люди з МРО можуть мати проблеми зі створенням та підтриманням здорових відносин. Це може бути пов'язано зі страхом перед зрадою, бажанням уникати болю або бажанням мати контроль над ситуацією.

 

Особи з цим розладом можуть мати проблеми зі збереженням стабільних та задовільних відносин, а також можуть мати тенденцію до емоційної залежності від своїх партнерів. Це може призвести до періодичних розривів та змін у відносинах.

 

 

Ознаки емоційно-нестійкого розладу особистості

Ознаки емоційно-нестійкого розладу особистості можуть включати експресив
ність емоцій, включаючи інтенсивне переживання радості, гніву та суму, а також швидку зміну настрою. Особи з емоційно-нестійким розладом особистості можуть також демонструвати імпульсивність у поведінці, таку як швидке прийняття ризикованих рішень, або швидка змінена дії. Прикладами нарцисичного розладу можуть бути сильне прагнення до уваги та підтримки від інших, величезне прагнення до успіху та досягнення величезних досягнень, а також переконання у власній важливості та значимості.


Такі розлади особистості можуть суттєво впливати на якість життя та здатність до роботи, навчання та взаємодії з іншими людьми. Хоча лікування може бути складним та тривалим, психотерапія та підтримка можуть допомогти людям з розладами особистості керувати своїми симптомами та відновити нормальність у своїх відносинах та житті.



Приклади нарцисичного розладу

Нарцисичний розлад - це ще один тип розладу особистості, який може мати вплив на відносини з іншими людьми. Особи з нарцисичним розладом можуть проявляти високу самооцінку та гордість своїми досягненнями, але водночас мати низьку емпатію та бути нездатними співпереживати з іншими людьми. Вони можуть бути центром уваги та мати велику потребу у визнанні, але водночас бути неспроможними ділитися внутрішніми переживаннями або виявляти інтерес до інших людей.

 

Прикладами нарцисичного розладу також  можуть бути сильне прагнення до уваги та підтримки від інших, величезне прагнення до успіху та досягнення величезних досягнень, а також переконання у власній важливості.

 

Що робити?

 

Для людей з МРО та іншими розладами особистості важливо звернутися до професійної допомоги. Психотерапія може допомогти зменшити симптоми та покращити відносини з іншими людьми. Важливо зрозуміти, що це не є поганою поведінкою, але є розладом, який можна лікувати і забезпечити людині шлях до покращення якості життя та взаємодії з іншими людьми.

 

Часто задавані питання

 

Чи може МРО бути наслідком травми?

Так. Багато людей, які стикаються з МРО, мають досвід травматичних подій, які можуть бути фізичними, емоційними або психологічними. Оскільки МРО є психічним розладом, травматичні події можуть впливати на формування розладу шляхом порушення розвитку різних психологічних механізмів і функцій, таких як регуляція емоцій, управління стресом, самооцінка та ідентичність. Такі порушення можуть призвести до того, що людина стає менш адаптованою до змін і невпевненою у власних здібностях, що може призводити до МРО.

 

Важливо зазначити, що не кожна людина, яка досвідчує травматичні події, розвиває МРО. Травматичні події можуть впливати на кожну людину по-різному, залежно від її унікальних особистісних характеристик та життєвого досвіду.



Чи варто будувати відносини з людиною із МРО?

Це питання складне і неоднозначне. З одного боку, людина з МРО може бути чутливою, творчою та емоційно інтенсивною, що може зробити її привабливою для спілкування. З іншого боку, МРО може проявлятися в неврівноваженості, нестабільності настрою, негативних емоціях, непередбачуваності та поведінці, що можуть вплинути на відносини з ними.

Будування відносин з людиною, яка має МРО, може бути складним завданням, яке вимагає терпіння та розуміння, такі люли  можуть мати труднощі у встановленні та підтриманні стійких відносин.

 

Але з  відповідною підтримкою та лікуванням, люди з МРО можуть зробити великий прогрес у покращенні своєї психологічної стабільності та функціонування, що може сприяти покращенню взаємин з ними.

 

У будь-якому випадку, будуючи відносини з людиною з МРО, важливо бути обізнаним і розуміти, які особливості розладу можуть впливати на взаємодію з ними, а також діяти з терпінням та розумінням, допомагаючи їм у покращенні їхнього стану.




Час розібратися в собі

Перевірені психотерапевти • З будь-якої точки світу • Анонімно • від 400 грн

Підібрати психолога