Загальні
31-е трав. 2023

Ідентичність: хто я, який я?

31-е трав. 2023
Загальні

Що таке ідентичність

 

Ідентичність - це сукупність уявлень, переконань та відчуттів, які людина має про себе, включаючи свої цінності, уподобання, соціальну роль, гендерну ідентифікацію, етнічну та культурну приналежність та інші характеристики, які визначають її як особистість.

 

Ідентичність розвивається протягом усього життя людини, формується в результаті взаємодії з соціальним середовищем, сім'єю, друзями, культурою і власними життєвими досвідами. У підлітковому віці ідентичність може бути особливо вразливою, оскільки в цей період людина шукає своє місце у світі та формує своє ставлення до себе і інших.

 

Відсутність чіткої ідентичності може викликати в людини невпевненість, стрес і знижену самооцінку. У психології ідентичність розглядається як важлива складова психічного здоров'я людини, і процеси, пов'язані з її формуванням і розвитком, можуть бути об'єктом дослідження та психологічної практики.Види ідентичності

Ідентичність - це концептуальна категорія, що описує усвідомлення людиною свого самовизначення в соціальному контексті. Вона охоплює почуття сталості, здатності до самовизначення та сприйняття себе як частини більшої соціальної групи.

Існує кілька типів ідентичності:

 

Особистісна ідентичність

Особистісна ідентичність - це сукупність уявлень про себе, які формуються протягом життя і складаються з різних елементів, таких як особистісні якості, переживання, досвід, цінності, ставлення до себе та інших людей, соціальні ролі, професійні та особисті цілі. Особистісна ідентичність може бути стійкою або змінюватись у залежності від життєвих обставин, досвіду та розвитку особистості.

 

Ідентичність може включати в себе такі аспекти, як:

 

 • Самооцінка та уявлення про власну цінність як особи;
 • Соціальні ролі та статуси, які людина приймає в різних контекстах;
 • Культурні, релігійні та етнічні ідентифікації;
 • Професійні та особисті цілі;
 • Особистісні риси, такі як темперамент, характер та інші.

 

Особистісна ідентичність є важливою для здоров'я та самопочуття людини, оскільки вона визначає її уявлення про себе та свій статус у суспільстві. Проблеми з формуванням ідентичності можуть призвести до почуття розгубленості, невпевненості, депресії та тривоги. 

 

Для зміцнення особистісної ідентичності можуть бути корисними такі методи, як самопізнання, самоаналіз, встановлення цілей та планування життєвого шляху. Також важливо бути відкритим до нових досвідів та можливостей для розвитку та збагачення власної ідентичності.Культурна ідентичність

Культурна ідентичність - це внутрішнє уявлення людини про себе як про частину певної культурної спільноти. Вона включає у себе значення, які приписуються певним елементам культури, таким як мова, історія, традиції, звичаї, мистецтво тощо. Культурна ідентичність формується в результаті взаємодії людини з культурою, до якої вона належить, і впливу цієї культури на її уявлення про саму себе та світ.

 

Психологія культурної ідентичності включає концепції самоідентифікації, етнічної ідентичності, культурної адаптації та міжкультурної компетентності.Наприклад, теорія самоідентифікації стверджує, що людина може ідентифікуватися зі своєю культурною групою, або з вибраною нею соціальною групою, залежно від ситуації та контексту.

 

Культурна ідентичність може бути сформована як національною, так і етнічною приналежністю, а також на підставі спільності мови, релігії, місця проживання тощо. Вона може бути важливою складовою самовизначення людини та сприяти її інтеграції в культурну спільноту.

 

Крім того, культурна ідентичність може змінюватися під впливом зовнішніх факторів, таких як глобалізація, імміграція, масова культура тощо. І може призвести до появи нових культурних ідентичностей та збереження або втрати традиційних, що впливає на сприйняття людьми світу та взаємодію з іншими людьми.Гендерна ідентичність

Гендерна ідентичність - це внутрішнє усвідомлення свого гендера та відчуття себе чоловіком, жінкою або відчуття, що не належиш до жодної з цих категорій (наприклад, небінарність). Це відчуття може відрізнятися від біологічної статі людини та/або соціальних стереотипів, пов'язаних з певною статтю. 

 

Гендерна ідентичність може змінюватися протягом життя людини та може включати в себе різноманітні аспекти, такі як одяг, зовнішність, стиль життя, поведінку та соціальні відносини. Це важлива складова особистісного розвитку та самовизначення, що може вплинути на різні сфери життя людини.

 

Один з конфліктів гендерної ідентичності - коли людина  не відчуває себе відповідною до своєї біологічної статі. Наприклад, людина, яка народилася жінкою, може відчувати себе чоловіком, і навпаки. Це може призводити до значних емоційних труднощів, соціальної дискримінації та стигми.

 

Люди, які стикаються з питаннями гендерної ідентичності, можуть поставити собі різні запитання, такі як:

 

 • Якщо я відчуваю себе як чоловік (або жінка), то чи означає це, що я повинен (повинна) бути чоловіком (жінкою)?
 • Як я можу розповісти про свою гендерну ідентичність моїй родині, друзям і оточенню?
 • Як я можу знайти спосіб жити відповідно до своєї ідентичності?

 

Психолог може допомогти людині розібратися у своїх почуттях та допомогти знайти способи, які допоможуть підтримати її гендерну ідентичність, а також допомогти зменшити негативні емоції, які можуть виникати у зв'язку з соціальною дискримінацією і стигмою. 

 

Гендерна ідентичність стосується не тільки гендерної самовизначеності, а й проблем, пов'язаних зі своєю статтю. Люди можуть мати різні рівні комфорту зі своєю статтю, відчувати дискомфорт в зв'язку зі своєю анатомією, та мати бажання змінити свою зовнішність, щоб бути більш відповідними своїй гендерній ідентичності. Такі проблеми можуть виникати через невідповідність між гендерними очікуваннями суспільства та індивідуальними гендерними ідентичностями.Соціальна ідентичність

Соціальна ідентичність вивчає, як людина ідентифікує себе з різними соціальними групами, до яких вона може належати, такими як родина, професійна спільнота, нація, гендерна група тощо. Вона відображає процес формування ідентичності, який пов'язаний з соціальними взаємодіями людини. Люди можуть ідентифікувати себе з різними соціальними групами в залежності від своїх потреб, цінностей та досвіду взаємодії з різними групами.

 

Соціальна ідентичність формується через процеси ідентифікації, узгодження та порівняння з іншими членами соціальної групи. Люди можуть ідентифікувати себе з різними соціальними групами, залежно від різноманітних факторів, таких як культурні традиції, етнічна належність, професійні інтереси, політичні переконання тощо. Значущість тієї чи іншої групи може бути визначена рівнем інтеграції з нею, її репутацією, матеріальним станом і здоров'ям представників групи.

 

Процес формування соціальної ідентичності може відбуватися на різних рівнях: індивідуальному, груповому та міжгруповому. При цьому рівень ідентифікації з певною соціальною групою може впливати на ставлення людини до інших груп та їхніх представників.

 

Соціальна ідентичність може мати велике значення для формування нашої самооцінки та поведінки. Наприклад, якщо людина ідентифікує себе зі своєю професійною групою, то це може вплинути на її поведінку на роботі та відносини з колегами. Також соціальна ідентичність може відображати певні соціальні стереотипи та уявлення про різні соціальні групи, що може впливати на наші думки та поведінку у відношенні до інших людей.
Професійна ідентичність

Професійна ідентичність - це сукупність уявлень, переконань, цінностей, цілей та способів діяльності, пов'язаних із професійним самовизначенням та професійними ролями людини.

 

Професійна ідентичність може бути визначена різними факторами, такими як наслідки наслідки сімейного виховання, навчання, робота, соціальне оточення та інші. Ці фактори впливають на те, як людина сприймає свою професійну роль та як вона пов'язує свої цінності та цілі зі своєю роботою.

 

Особливо важливою є професійна ідентичність у сучасному світі, де людина має багато можливостей для самореалізації, вибору професії та розвитку в ній. Складнощі у професійній ідентичності можуть призвести до незадоволеності роботою, байдужості та втрати мотивації.

 

Якщо людина ставить питання про свою професійну ідентичність, то вона може звернутися до психолога для підтримки та допомоги в з'ясуванні своїх цінностей, мети та місця в світі праці. Психолог може допомогти людині зрозуміти, які професійні ролі відповідають її характеру, здібностям та цінностям. Він також може допомогти розвинути навички саморефлексії та самооцінки, що допоможе відшукати та реалізувати свої професійні цілі.Віртуальна ідентичність

Віртуальна ідентичність - це сукупність характеристик, які визначають індивідуальну самоідентифікацію в онлайн-середовищі. Віртуальна особистість може бути створена у соціальних мережах, відеоіграх, форумах або інших онлайн-платформах. Це є частиною нашої сучасної культури, де все більше людей проводять час в Інтернеті.

 

Віртуальна ідентичність може відрізнятися від реальної особистості, так як люди можуть представляти себе інакше, ніж насправді є. Наприклад, людина може використовувати інший псевдонім або профільне фото, ніж у реальному житті. Це може бути спричинене бажанням захистити свою особистість або відтворити ідеальну версію себе.

 

Для деяких людей віртуальний світ може стати місцем експериментування зі своєю ідентичністю, прояву частин себе, які можуть бути приховані в реальному житті, або ж підтримання стабільності своєї ідентичності, особливо у випадку, якщо реальне життя не надає такої можливості.

 

Таким чином віртуальна ідентичність може призвести до проблем, і в цьому випадку, психолог може допомогти людині відновити рівновагу між її реальною та віртуальною ідентичністю, а також вирішити проблеми, які можуть виникнути в процесі взаємодії з онлайн-середовищами.
Проблеми ідентичності та їх вирішення

 

 1. Проблеми формування ідентичності - пов'язані з тим, що людина не може знайти своє місце в світі, не знає, хто вона є та чим вона може бути корисною для суспільства. Це може виникнути в період підліткового кризового віку або в дорослому житті при зміні життєвої ситуації, наприклад, після розлучення чи втрати роботи. Щоб вирішити ці проблеми, потрібно розуміти свої цінності, інтереси, мету життя і намагатися знайти своє місце в суспільстві.
 2. Кризи ідентичності - це періоди, коли людина занадто пильно розглядає своє життя та змушена переосмислювати свої цінності і переконання. Це може статися, наприклад, під час кризи середнього віку або під час кризи відносин. Щоб вирішити ці проблеми, потрібно звернутися до професійного психолога та пройти курс психотерапії.
 3. Проблеми індивідуальної ідентичності - пов'язані з тим, що людина втрачає своє індивідуальне "Я" та відчуває, що стає частиною маси або групи. Це може виникнути, наприклад, під час війни, коли люди відчуваються частиною своєї нації. Щоб вирішити ці проблеми, потрібно зберегти своє індивідуальне "Я" та знайти баланс між своєю індивідуальністю та належністю до групи.
 4. Культурні розбіжності - пов'язані з тим, що людина відчуває, що її культурна ідентичність відрізняється від культур інших людей. Це може призвести до конфліктів та непорозумінь, особливо в міжкультурних взаєминах.
 5. Пошук власної ідентичності - це процес, який може бути дуже важким і заплутаним, особливо в підлітковому віці. Людина може почувати себе загубленою або неспроможною знайти своє місце у світі, що може призвести до різних проблем з самооцінкою та психічним здоров'ям.

 

Для вирішення проблем ідентичності можна використовувати різні підходи, такі як психотерапія, консультування, тренінги зі збільшення самоусвідомлення та самооцінки, а також активна участь у своїй культурі та спілкування з людьми, які мають подібні цінності та переживання. Важливо також зрозуміти, що ідентичність може бути динамічною і змінюватись з часом, і що зміна ідентичності може бути природним процесом в житті кожної людини.

Час розібратися в собі

Перевірені психотерапевти • З будь-якої точки світу • Анонімно • від 400 грн

Підібрати психолога