Сім'я та стосунки
20-е груд. 2022

Здібності в позитивній та транскультурній психотерапії

20-е груд. 2022
Сім'я та стосунки

Здібності та потреби людини в позитивній та транскультуральній психотерапії

 

Н. Пезешкіан провів транскультурне дослідження у багатьох країнах та виявив здібності людей навколо яких у них виникають конфлікти.

 

У його концепції кожна людина незалежно від раси, статі, релігії має від природи дві основні здібності:  до любові і до пізнання.

 

Перша виражає емоційну та душевну суть людини, а друга – її раціональну, інтелектуальну суть.

Первинні розвиваються з базової здатності Любити при взаємодії з іншими, з перших днів життя.

 

До них відносяться:

 

🌼 любов/прийняття

🌼 зразок для наслідування/приклад

🌼терпіння

🌼 час

🌼 контакти

🌼 сексуальність/ніжність

🌼 віра

🌼довіра

🌼 надія

🌼 сумнів

🌼 впевненість

🌼 цілісність/єдність

 

Вторинні актуальні здібності розвиваються у процесі навчання людини і походять з базової здатності Пізнавати. Вони відповідають за діяльність та реалізацію людини у світі та відображають норми поведінки у соціальній групі, де виховується людина.

 

До них відносяться:

 

🌼 пунктуальність

🌼 акуратність

🌼чистоплотність

🌼 слухняність

🌼 ввічливість / чемність

🌼 чесність/щирість

🌼точність/обов'язковість

🌼 старанність/працьовитість

🌼 ощадливість

🌼 справедливість

🌼 успішність

🌼 надійність/відповідальність

🌼 сумлінність

 

На розвиток здібностей впливає виховання, соціальні норми та вимоги, життєвий досвід, час та багато іншого. У зв'язку з чим якісь здібності перебувають у нормі, якісь у дефіциті, а якісь гіпер розвинені.

 

І саме це буде дисгармонійною сферою взаємодії. Саме різниця у ступенях розвитку актуальних здібностей різних людей, які й викликають у нас непорозуміння. А на це нашарується ще й сенс, бо кожна здатність має для нас своє значення та формує наше ставлення до людини.

 

Розуміючи рівень розвитку своїх актуальних здібностей, можна передбачати можливі конфлікти. А ті, що знаходяться в дефіциті або гіперпроявлені можна розвивати, змінювати і балансувати.

 

✨Як думаєте, які з актуальних здібностей у вас виявлені дуже сильно, а які слабко?

✨ Можливо, є ті, що вже перебувають у балансі?

✨А як це відбивається на вашому житті?

✨Що найчастіше стає причиною конфліктів у вашому житті?

 

Значення актуальних здібностей у ППТ:

 

🌼Акуратність - любов до порядку проявляється у повній відповідності кожної речі своєму місцю. Жодна з речей не заважає іншій, будь-яка може бути знайдена в потрібний момент.

✨гіпер прояв - педантичність, стерильність.

✨гіпо - безлад, недбалість.

 

 

🌼Чистоплотність - догляд за тілом, одягом, предметами щоденного користування, чистота та охайність приміщення та навколишнього середовища.

✨гіпер - "вилизана" квартира, доглянутість, одяг "з голочки", чистюля.

✨гіпо - неохайність, невмитість, дурно пахне.

 

 

🌼Пунктуальність - суворе дотримання обумовленого або очікуваного часу.

✨гіпер – точність до хвилини.

✨гіпо - не пунктуальність, запізнення, змушувати на себе чекати.

 

 

🌼 Чемність - прихована агресія на соціум.

✨гіпер - наддружній, підлабузництво, лицемірство, галантний, хороші манери, нездатність відмовити, бути милим.

✨гіпо - раняча неуважність, "як слон у фарфоровій лавці", безтактність, зухвалість.

 

 

🌼Честність/прямота/щирість - відкрите висловлювання своєї думки, не звертаючи увагу на можливі впливи навколишнього середовища.

✨гіпер - фанатичне прагнення до істини, правдивість, відвертість, сумлінність, не приховувати своєї думки, що на умі, те на язиці, говорити, що думаєш, нічого не приховувати.

✨гіпо - нещирість, скритність, брехня, замкнутість, бреше, як за написаним, уникає пояснень.

 

 

🌼Завзятість/діяльність - готовність протягом тривалого часу вдаватися до напруженої та стомлюючої роботи для досягнення певної мети.

✨гіпер - кар'єризм, прагнення успіху, трудиться, як бджола, прагнення, старання.

✨гіпо - лінощі, збій у роботі, ледарство, ледарювати.

 

 

🌼Обов'язковість/точність/совісність - про обов'язковість ми говоримо тоді, коли в чомусь можемо покластися на людину, і вона навіть за нашої відсутності виконає свою обіцянку. Під точністю ми розуміємо таку установку або поведінку, яка спрямована на більш безпомилкове, бездоганне виконання роботи. Про совісність говоримо, коли будь-яка діяльність виконується відповідно до внутрішніх вимог точності, сумлінності та коректності.

✨гіпер - принциповість, досконалість, скрупульозність, розважливість.

✨гіпо – неточність, необов'язковість, недбалість, сьогодні одне – завтра інше, дивитися крізь пальці на допущену неточність.

 

 

🌼Ощадливість - економне поводження з грошима та речами.

✨гіпер - скупість, нічим не гребувати, відмовляти собі у всьому, рахувати кожну копійку.

✨гіпо - марнотратство, розкидати гроші жменями, широта натури.

 

 

🌼Слухняність - дотримання прохань, доручень, наказів зовнішнього авторитету (пасивне) та вимога подібної поведінки від інших (активне).

✨гіпер - сліпе наслідування, драконівська строгість, відданість авторитету, підкоряти своїй волі.

✨гіпо - непослух, впертість, бунт, антиавторитарний.

 

 

🌼Справедливість - поведінка, яка керується більш розумними міркуваннями, ніж особистими уподобаннями та схильностями.

✨гіпер - спрага справедливості, надчутливість, сувора справедливість.

✨гіпо - несправедливість, перевага.

 

 

🌼Вірність - досить тривале дотримання "свідомим" підсвідомим або усвідомленим нормам і концепціям, первинно - в сексуальній, вторинно - в інших сферах життя.

✨гіпер - ригідність, закоріненість, упертість, триматися за успадковане, не згинатися, непохитний, незаперечний, "поки смерть не розлучить нас!"

✨гіпо - невірність, що коливається, як флюгер на вітрі, "нагострити лижі".

 

 

🌼Терпіння - здатність чекати, відстрочувати виконання бажань, а також підтримувати в собі та інших розвиток здібності, незважаючи на сумніви та очікування.

✨гіпер - терпіння, вміння чекати, залишати час.

✨гіпо - нетерплячість, агресивність, чинити тиск на будь-кого, не хотіти чекати, критикувати, чіплятися.

 

 

🌼Час - здатність приділяти собі та іншим достатню кількість часу, надавати іншим достатню увагу та дозволяти дещо собі самому.

✨гіпер - приділяти час собі (іншим), почуття часу, упорядкований розподіл часу.

✨гіпо - навантаження, стрес, час - гроші.

 

 

🌼Контакти - здатність присвячувати себе іншим людям, навіть якщо вони виявляють інші актуальні здібності, і тому не зважати на схвалення.

✨гіпер - пошук спілкування, зв'язок, близькість, прихильність, стосунки, інтимність.

✨гіпо - сором'язливість, боязкість, скромність, стислість, невпевненість, напруженість.

 

 

🌼Довіра - здатність приймати себе або інших людей у їхній неповторності такими, як вони є. Довіра - це позитивна установка по відношенню до окремих способів поведінки, якими володіє людина або які від неї очікуються.

✨гіпер - довірчий, довірливий, наївний.

✨гіпо - недовіра, підозрілість, підозра, підпорядкування, ревнощі, комплекс неповноцінності, недовіра до себе.

 

 

🌼Надія - це здатність визнавати майбутні можливості для розвитку і, таким чином, робити успіхи цього дня відносними.

✨гіпер – оптимізм, рожеві окуляри, орієнтація на майбутнє.

✨гіпо - сумнів, розчарування, безнадійність, безглуздість.

 

 

🌼Sekсуальність/ніжність - ставлення до фізичного контакту, до стимуляції ерогенних зон у себе самого та в інших людей.

✨гіпер - залежний, приймає і дарує фізичні контакти.

✨гіпо - страх дотику, затиснення, холодність. 

 

 

🌼Любов - емоційне відношення, яке незалежно від прийнятих або наявних якостей та способу поведінки іншої людини характеризує прийняття її як особистості. До ряду об'єктів вона може підходити з різною градацією: наприклад, можна приймати людину незалежно від того, пунктуальна вона чи непунктуальна, охайна чи ні, порядна чи непорядна тощо, якщо це почуття може бути відкинуто. Кохання (прийняття) та відкидання (до ненависті) змістовно пов'язані.

✨гіпер - приймаючий, особисто зацікавлений, балуючий, потураючий.

✨гіпо - відкидання, холодність, бездушність, байдужість, покарання, розчарування, песимізм, ненависть, вимогливість.

 

 

🌼Віра, релігія, церква. Під вірою ми розуміємо здатність встановлювати стосунки з незвіданим у самому собі, у навколишньому світі та неземному (Бог), а також цікавитися питанням про сенс життя. Релігія є – нерідко пов'язана з вишуканими обрядами та ритуалами – формою вираження віри. Церква є інститутом, який об'єднує прихильників однієї релігії, збирає їх разом.

✨гіпер - віра, питання "звідки?" і "куди?", фанатичність.

✨гіпо - невіра, "Я вірю тільки тому, що бачу", відкидання церкви/Бога, індиферентність, табу.

 

 

🌼Яка з цих здібностей у вас у балансі, у гіпер чи гіпо виявленості?

Що ви хочете і можете змінити? 

Час розібратися в собі

Перевірені психотерапевти • З будь-якої точки світу • Анонімно • від 400 грн

Підібрати психолога