Подробное описание

В психологію прийшла в дорослому віці, маючи вагоми життєвий та професійний досвід. В 2018 році поступила в Академію на магістратуру за фахом "Практична психологія". Паралельно я освоїла базовий і майстерський курс Позитивної психотерапії, психологічне консультування. Проходила особисту терапію та працювала під супервізією.

Опыт и методы

  • Позитивный психотерапевт
  • Полимодальный психотерапевт

Образование

2019 - 2021 Межрегіональна Академія Управління Персоналом (МАУП)

Бесплатная помощь пострадавшим от РФ